Gerhanko internationaal

Gerhanko is gespecialiseerd in betekening van aktes in het buitenland.

Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over een wereldwijd netwerk van gerechtsdeurwaarders en/of overheidsinstanties om uw akte op een correcte en rechtsgeldige manier te laten betekenen aan de tegenpartij die gedomicilieerd is of haar maatschappelijke zetel heeft in het buitenland.

Hierbij houden wij rekening met de ter zake geldende Belgische wetgeving, met de verdragen die België heeft afgesloten met het desbetreffende land en met de wettelijke bepalingen die gelden in dit land.

Uitvoering via een confrater in het buitenland is mogelijk ofwel via de exequatuurprocedure of middels de Europese executoriale titel.