Wat doen wij?

Wat doet een gerechtsdeurwaarder?

De gerechtsdeurwaarder treedt op als openbaar ambtenaar om akten te betekenen in het kader van gerechtelijke procedures van burgerlijke, sociale, fiscale of strafrechterlijke aard alsook om bestaande of bekomen uitvoerbare titels  daadwerkelijk uit te voeren. De gerechtsdeurwaarder kan ook optreden als schuldbemiddelaar of als gerechtelijk sekwester.

De tussenkomst van de gerechtsdeurwaarder begint in burgerlijke zaken bij de dagvaarding, waarbij hij de betrokkene uitnodigt om voor de rechtbank te verschijnen. Nadat de rechtbank haar vonnis velt, betekent de gerechtsdeurwaarder de uitspraak aan de veroordeelde partij en beveelt deze om het uit te voeren. Indien dit niet vrijwillig gebeurt, beschikt de gerechtsdeurwaarder over bepaalde bij wet toegelaten en geregelde uitvoeringsmaatregelen om de uitspraak te doen naleven.

Lees meer ...

Hoe verloopt een samenwerking met Gerhanko?

Regelmatig wordt een onderneming of handelaar geconfronteerd met "slechte betalers". De gerechtsdeurwaarder kan u zeker helpen.

Door zijn tussenkomst zijn de debiteuren geneigd sneller te betalen, zoniet, gaat hun dossier over naar de gerechtelijke invordering waar de gerechtsdeurwaarder optreedt als openbaar ambtenaar en over een breed gamma gedwongen uitvoeringsmaatregelen beschikt, zoals bijvoorbeeld beslag of openbare verkoping van de in beslag genomen goederen.

Uw niet-betaalde facturen doorsturen naar de gerechtsdeurwaarder betekent dat hij samen met uw advocaat zorg en verantwoordelijkheid draagt voor het gehele proces, van de eerste aanmaning over de dagvaarding tot de uiteindelijke betaling, en dit op een correcte manier.

Bovendien kent de gerechtsdeurwaarder meestal uw debiteur en zal hij nutteloze kosten trachten te vermijden door u voorafgaandelijk in te lichten omtrent de solvabiliteit van de schuldenaar.

Lees meer ...