Voordelen

Maximaal resultaat

De gerechtsdeurwaarder roept zelfs bij "volleerde" schuldenaars nog steeds het meeste ontzag op. Wij kunnen immers als enige - mits vonnis van de rechtbank - uw schuldvordering gedwongen uitvoeren zonder de medewerking van de debiteur. Als ultieme maatregel kan de gerechtsdeurwaarder de roerende goederen van de debiteur in beslag nemen en openbaar verkopen.

Anderzijds staan we steeds open om te bemiddelen tussen de schuldeiser en de debiteur, voor zover die met een redelijk voorstel tot afbetaling komt.Wij streven er steeds naar om de dossiers op een redelijke termijn af te handelen.

De gerechtsdeurwaarder is ook steeds bereid om toelichtingen te geven aan de schuldenaar. Wanneer die vragen heeft m.b.t. de vorderingen zal hij ze steeds in overleg met u beantwoorden. Hierdoor begrijpt de schuldenaar beter wat de oorzaken zijn van de openstaande schuld en is hij vaak welwillender om die af te korten.

Minimale kost

Als gerechtsdeurwaarder pogen we steeds nutteloze kosten te vermijden, waardoor u met een minimale kost een optimaal resultaat kunt behalen.Daarnaast kan de gerechtsdeurwaarder bijna alle kosten verhalen op de debiteur. U ontvangt dus steeds volledig de openstaande facturen behalve wanneer de invordering niet succesvol is. In dat geval worden de gemaakte kosten aan u doorgerekend.

Superieure informatie

Als gerechtsdeurwaarder hebben we zeker in het kader van een gerechtelijke invordering toegang tot zeer veel informatiebronnen.Deze informatie laat ons toe om als geen andere de financiële situatie van uw debiteur in kaart te brengen. Wij beschikken eveneens over een enorm debiteurenbestand (voornamelijk in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk) dat teruggaat tot in het jaar 1975.

Wij werken samen met de meest gedreven gerechtsdeurwaarders in elk ander arrondissement waardoor we uit een lokale bron zeer betrouwbare informatie verkrijgen.

Volledige transparantie

Als opdrachtgever krijgt u toegang tot onze uiterst klantvriendelijke webtoepassing TAGOR III WEB waarmee u al uw dossiers on-line en in real-time (24u/24u en 7d/7d) kunt opvolgen. Via onze TAGOR-software en de website www.gerhanko.eu worden u bepaalde dossiergegevens beveiligd beschikbaar gesteld. Deze toepassing biedt u een financieel overzicht met alle hoofdsommen, de interestberekening, de gemaakte kosten, de ontvangen sommen en de doorgestorte sommen. Daarnaast heeft u inzage in alle door ons ingescande briefwisseling in het dossier.

Eén beheerder voor heel de procedure

Vanaf aanmaning, tot dagvaarding en gedwongen uitvoering wordt het dossier door ons kantoor behandeld of opgevolgd.Wij nemen de verantwoordelijkheid over het correcte verloop van uw invorderingen.

Eén aanspreekpunt gedurende de hele procedure

Ons kantoor beheert uw invordering vanaf het moment dat u uw dossier doorstuurt tot wanneer de zaak volledig wordt geregeld.De contacten met de debiteur, uw advocaat, derden, de notaris,... verlopen allemaal via ons kantoor. Uw eigen administratie wordt minimaal belast.

Snelle doorstortingen

De gerechtsdeurwaarder is verplicht om derdengelden door te storten naar zijn cliënt binnen de maand na ontvangst. Wij storten gewoonlijk één of meermaals per week de gelden door die we ontvingen van de debiteuren.

U deelt mee in procedures van andere schuldeisers

Wanneer een andere schuldeiser de eigendommen van uw schuldenaar verkoopt of beslag legt op het loon van de betrokkene, dienen wij uw vordering in bij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder. Hierdoor wordt er rekening gehouden met uw vordering zonder dat er bijkomende kosten dienen gemaakt te worden.

Correcte invorderingsmethode

De gerechtsdeurwaarder staat garant voor een invorderingswijze met respect voor de wet en uw schuldenaar.

Fiscaal interessant

Om niet invorderbare facturen tegen te boeken en zo te vermijden dat u belastingen betaalt op niet ontvangen inkomsten, heeft u een bewijs nodig dat de invordering faalde.

Met ons negatief advies kunt u zonder enige betwisting van de administratie van Financiën uw facturen tegenboeken.