Invordering Stad Kortrijk

1. Gas

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie is een sanctie die een stad kan opleggen voor inbreuken op haar algemene –en bijzondere politieverordening.

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Voorbeeld van inbreuken waarvoor een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd zijn:

  • vandalisme
  • sluikstorten
  • geluid- en muziekhinder
  • stilstaan en parkeren
  • verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen


FAQ

Waar kan ik de betreffende wetgeving vinden?
www.kortrijk.be/GAS 

2. Parko

U heeft een parkeerboete omdat U het parkeerreglement niet hebt nageleefd.

U kan een parkeerboete oplopen omdat:

  • u geen parkeerticket betaald heeft
  • uw parkeerrecht verlopen was
  • u geparkeerd stond op een plaats die gereserveerd is voor vergunningshouders (bewoners of personen met een handicap)
  • u langer dan 30 minuten geparkeerd stond op een Shop&Go-plaats (let op! deze regeling geldt ook voor personen met een handicap)
  • u geen parkeerschijf hebt gelegd in de blauwe zone


FAQ

Waar kan ik de betreffende wetgeving vinden?
https://www.kortrijk.be/parko
https://www.kortrijk.be/belastingen

Iemand anders reed met uw voertuig?
Parkeerboetes zijn uitsluitend verschuldigd door de eigenaar van de nummerplaat.

Heeft u deze boete al betaald?
Controleer de referentie, het rekeningnummer en uw betalingsbewijs.