Onze visie en aanpak

Deskundigheid, respect, soepelheid, kostenbesparend, transparantie, snelheid en kwaliteit zijn altijd al ons uithangbord geweest in een juridische wereld die voortdurend aan verandering onderworpen is.

GERHANKO heeft ook oog voor de menselijk kant van het beroep van gerechtsdeurwaarder.

Wij zijn overtuigd van onze maatschappelijk functie. Wij vinden dat onze taak verder reikt dan enkel betekenen en uitvoeren. Onze focus ligt op het oplossen en het voorkomen van betalingsconflicten. Dagelijks worden wij geconfronteerd met moeilijke betalers en mensen met financiële problemen. Wij proberen met respect voor de individuele situatie de oorzaken te achterhalen en samen met de debiteur een blijvende en voor alle partijen haalbare oplossing te vinden. Contact met de debiteur vinden wij belangrijk.

GERHANKO staat voor kostenbesparing, niet alleen voor de opdrachtgever maar ook voor de debiteur. Samen met hem/haar wordt correcte informatie gegeven over elke stap in de procedure : waarom hij/zij een bepaalde geldsom moet betalen en hoe extra kosten kan vermeden worden.

In alle facetten van ons beroep leven we nauwgezet de ethische, deontologische en wettelijke verplichtingen na waaraan wij onderworpen zijn zodat het imago van de opdrachtgever niet wordt beschadigd.